เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาฟรี เจาะทุกประเด็น ในหัวข้อ "รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

สัมมนา "รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เวลา 9.30-12.00 น. หัวข้อ “เชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน: โอกาสของตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย

เวลา 13.30-16.00 น. หัวข้อ “รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

>> สมัครเข้าร่วมโครงการฯ << (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

รายละเอียด

เวลา 9.30-12.00 น.พบกับการเสวนา “เชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน: โอกาสของตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย  โดย


1. รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road Policy) ของจีนและโอกาสต่อตลาดอาเซียน
2. คุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการลงทุนไทยในตลาดอาเซียน
3. ว่าที่ร้อยตรี กิตติพล โชติพิมาย
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน IMT-GT สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

เวลา 13.30-16.00 น. พบกับการเสวนา “รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย” โดย

1. ดร.สุกิต เอื้อมหเจริญ
เลขาธิการหอการค้าอินโดนีเซีย-ไทย
2. คุณวุฒิชัย หาญพานิช
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Harnn & Tharn ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์สปาไทยสู่ระดับไฮเอนด์ จัดจำหน่ายในห้างชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก รวมทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย
3. คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายทุเรียนทอดแบรนด์ชายน้อยอีซี่ที่ได้รับความนิยมในภาคใต้และตลาดมาเลเซีย
4. คุณพิมพ์พรรณ โพธิ์ประดิษฐ์
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ การกระจายสินค้าในตลาดอาเซียน

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คุณไอยริน) 02-727 3652, 727 3799 Mobile 083-599-7895
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nida.ac.th/asean2017

*** สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย